youtube
instagram

O przyjęciu do przedszkoli nie decyduje kolejność składanych wniosków!

Zarządzenie 

WNIOSEK

Załącznik  - dziecko dojeżdżające
Załącznik - miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych
Załącznik - rodzic samotnie wychowujący dziecko 
Załącznik - rodzina wielodzietna

KLAUZULA INFORMACYJNA – nabór

PRZEDSZKOLA

Harmonogram czynności w postępowaniach rekrutacyjnych oraz uzupełniających do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzychód, określa się następujące terminy:

 

Rodzaj czynności

Wpostępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024

W postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej

od dnia 23 stycznia do 7 lutego 2023r.

/w przedszkolach/

x

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od dnia 13 do 24lutego 2023r.

w Biurze Obsługi Interesanta UMiG

/wnioski można pobrać w przedszkolach lub UMiG/

od dnia

3 kwietnia do 7 kwietnia 2023r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 ust.7

od dnia 27 luty do 3 marca 2023r.

od dnia 17 do 21 kwietnia 2023r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych iniezakwalifikowanych

dnia 13 marca 2023r.

/w przedszkolach/

dnia 24 kwietnia 2023r.

/w przedszkolach/

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do dnia14 do 17marca 2023r.

/w przedszkolach/

od dnia 25 do 27kwietnia 2023r.

/w przedszkolach/

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

w dniu 20 marca 2023r.

/w przedszkolach/

w dniu 28 kwietnia 2023r.

/w przedszkolach/

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2