youtube
instagram

Urząd Stanu Cywilnego w Międzychodzie zaprasza pary małżeńskie obchodzące w 2023 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego do zgłoszenia tego faktu w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego, do dnia10 lutego 2023 r.

Zgłoszenie to będzie podstawą do sporządzenia wniosku o nadanie odznaczeń oraz zorganizowania uroczystości wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

plakat z parą młodą

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku ustawy dotyczącej przetwarzania danych osobowych, Urząd Stanu Cywilnego informuje, że nie ma uprawnień skierowania do Państwa pisemnego zapytania, dotyczącego wyrażenia Państwa zgody na wystąpienie
z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

W związku z czym Jubilaci, którzy się nie zgłoszą, nie zostaną ujęci w zbiorowym wniosku przekazywanym za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego znajduje się przy ul. Marszałka Piłsudskiego 2
w Międzychodzie, tel. (95) 748 8106.

Urząd Stanu Cywilnego w Międzychodzie obsługuje klientów:

w poniedziałki w godzinach: 8:00-17:00,

od wtorku do czwartku w godzinach: 7:30-15:30

oraz w piątki w godzinach: 7:00-14:00.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2