youtube
instagram

Ze względu na kryzys energetyczny i konieczność wprowadzenia oszczędności Burmistrz Międzychodu wydał zarządzenie dotyczące ograniczenia zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej i elektrycznej w okresie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. w obiektach gminnych.

na tle budynków i suwaka informacja o ograniczeniu zużycia energii

Ograniczenia obejmować będą, m.in.:

 

1) obniżenie temperatury w pomieszczeniach biurowych, salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach do 20 stopni Celsjusza (przedszkola i żłobek do 21),

2) obniżenie temperatury w pozostałych pomieszczeniach, jeśli nie przebywają w nich stale lub cyklicznie osoby, do 16 stopni Celsjusza,

3) obowiązek zamykania dopływu energii cieplnej do instalacji, w czasie, gdy pomieszczenie jest wietrzone, a samo wietrzenie przeprowadzać krótko i intensywnie, o ile istnieje taka możliwość,

4) obowiązek zmniejszania poziomu temperatury poniżej wyżej wskazanych, w pomieszczeniach po zakończeniu ich wykorzystywania (godzin funkcjonowania jednostki),

5) zakaz używania urządzeń elektrycznych do zwiększania lub utrzymywania temperatury w pomieszczeniach i obiektach w poziomach temperatur wskazanych powyżej lub w celu tzw. „dogrzewania się", w zależności od charakteru i sposobu ogrzewania budynku lub pomieszczenia,

6) wyłączenie oświetlenia zewnętrznego elewacji budynków i innych obiektów, instalacji, itp., (w tym roku nie będzie również iluminacji świątecznej w przestrzeni miasta),

7) czasowe wyłączenie oświetlenia dróg, chodników i innych ciągów komunikacyjnych bądź strefy przestrzeni publicznej, w godz. 23.30 – 5.00(dotyczy lamp gminnych, w tym, m.in. przy promenadzie wokół Jeziora Miejskiego),

8) wyłączanie oświetlenia wewnętrznego w budynkach i innych pomieszczeniach oraz przestrzeniach, jeżeli pobyt osób w nich zaprzestał na czas dłuższy jak 10 minut,

9) w pierwszej kolejności doświetlanie przestrzeni światłem słonecznym, w tym odstąpienie od dokonywania zasłaniania okien wszelkiego rodzaju roletami, czy żaluzjami, itp.,

10) unikanie zasłaniania źródeł ciepła, w szczególności meblami lub innymi przysłonami (jeśli występują i nie ma możliwości ich usunięcia - odległość między nimi, a źródłem ciepła powinna wynosić minimum 10 cm), a także długimi i grubymi zasłonami,

11) w pomieszczeniach używanych wyłącznie w sposób doraźny ustawienie poziomu temperatury w sposób najbardziej minimalny, w zależności od charakteru obiektu bądź pomieszczenia.

Rozważane jest również ograniczenie ilości organizowanych imprez kulturalnych w gminie.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2