youtube
instagram

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie prowadzi akcję „16 Dni Przeciwdziałania Przemocy”.

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, jest podnoszenie świadomości dotyczącej przemocy i sposobów jej przeciwdziałania, a także informowanie o formach i możliwościach  uzyskania pomocy. OPS Międzychód jest stale zaangażowany w przeciwdziałanie przemocy.

Podczas kampanii wydano 50 kompletów materiałów profilaktycznych.

Zdjęcie przedstawia zestaw przekazywany w ramach akcji 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2