youtube
instagram

Rolnicy, którzy chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF będą mogli otrzymać pomoc finansową.

ARiMR do  26 listopada 2021 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020.

Dofinansowanie można otrzymać min. na:

 • wykonanie ogrodzenia
 • utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej,
 • wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji czy budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń,
 • zakup silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie i wykonanie robót związanych z jego posadowieniem

Pomoc stanowi refundację do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji.

W przypadku ogrodzenia zwrotowi podlega do 80% kosztów określonych według standardowych stawek jednostkowych, które wynoszą:

 • 230 zł - koszt wykonania metra bieżącego ogrodzenia;
 • 2 100 zł - koszt wykonania bramy;
 • 710 zł - koszt wykonania furtki.

Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/inwestycje-zapobiegajace-zniszczeniu-potencjalu-produkcji-rolnej---zloz-wniosek-o-pomoc

Ministerstwo przypomina, że posiadanie ogrodzenia ochronnego co najmniej pomieszczeń, gdzie utrzymywane są świnie oraz budynków, w których przechowuje się paszę i ściółkę to element wzmocnionych środków bioasekuracji wynikających z przepisów UE i jest jednym z warunków, który umożliwia przemieszczenie świń z gospodarstw zlokalizowanych w obszarach objętych ograniczeniami II i III (czerwona i różowa strefa) – poza te obszary.

Ministerstwo zachęca także do zapoznania się i korzystania następujących dokumentów dedykowanych rolnikom:

 • wytyczne dotyczących praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń,
 • wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, niezatrudniających pracowników do obsługi zwierząt i produkcji pasz spoza gospodarstwa.”,

które są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin w zakładce: Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605.

 

źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nawet-100-tys-zl-mozna-uzyskac-na-ochrone-gospodarstwa-przed-asf?fbclid=IwAR1is9tCVOTikAC93Ud_RgtERGpH4CnxmntO0RTNSsY6yFvjSW77Gw6uviE

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2