youtube
instagram

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie zwraca się do mieszkańców gminy Międzychód, w związku zbliżającym się okresem zimowym, z prośbą o zwrócenie uwagi na osoby wymagające szczególnej troski w tym osoby bezdomne.

Okres jesienno-zimowy to trudny czas dla osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych oraz bezdomnych.

Osoby pozbawione schronienia oraz możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych narażone są na utratę zdrowia lub życia z uwagi na niebezpieczeństwo związane z wychłodzeniem organizmu. W tym roku ponownie dodatkowym źródłem niepokoju jest epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, która dla osób egzystujących w przestrzeni publicznej i miejsca niemieszkalnych, bez dostępu do podstawowych środków higieny oraz ochrony osobistej, stanowi śmiertelne zagrożenie.

Prosimy o przekazywanie informacji o osobach bezdomnych zauważonych na korytarzach, w piwnicach oraz innych miejscach niemieszkalnych a także o osobach nieporadnych życiowo i wymagających opieki.

Zgłoszenie można zgłosić bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie ul. Juliusza Słowackiego 11 lub telefonicznie 95 222 23 50 lub 697 444 158.

Pomoc świadczona na rzecz osób bezdomnych przez tutejszy Ośrodek:

1)Pomoc pieniężna

   - Zasiłek stały,

   - Zasiłek okresowy,

   - Zasiłek celowy,

2)Pomoc niepieniężna

   - Posiłek,

   - Pomoc w uzyskaniu miejsca w schronisku,

  - Praca socjalna: (pomoc w poszukiwaniu pracy, pomoc w podjęciu leczenia odwykowego i terapii, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w poszukiwaniu pracy)

3) Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie informuje o miejscach, w których gmina udziela tymczasowego schronienia  w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zgodnie z zawartymi umowami na podstawie zapytań ofertowych do 31.12.2021 r.:

Teren Powiatu Międzychodzkiego:

1)Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty BARKA, Chudobczyce 27, 64-423 Lubosz,

Teren Województwa Wielkopolskiego:

1) Stowarzyszenie Pomocy i Integracji Bezrobotnych ,,Lepsza Przyszłość", Władysławowo 68, 64-310 Lwówek,

2) Stowarzyszenie ,, Dom Pomocna Dłoń", Błońsk 37a, 64-308 Jabłonna (schronisko z usługami opiekuńczymi)

3) Stowarzyszenie MONAR:

- Stowarzyszenie MONAR Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Rożnowicach, Rożnowice 33, 64-610 Rogoźno,

- Stowarzyszenie MONAR Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT w Poznaniu, Borówki 8, 31-304 Poznań,

- Stowarzyszenie MONAR Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Schronisko dla Bezdomnych Kobiet MARKOT w Poznaniu, ul. Starołęcka 36/38, 64-361 Poznań,

- Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Gościejewie, Gościejewo 52A, 64-610 Rogoźno

4) Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bydgoskiej 6/7, 61-123 Poznań

 

Zapewnienie miejsca schronienia jest możliwe za zgodą zainteresowanego przy jednoczesnym zobowiązaniu do przestrzegania regulaminu danego schronienia.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2