youtube
instagram

4 października br. ruszył nabór do Konkursu Grantowego ,,CyfrowaGmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Celem Grantu  jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Do szkół podstawowych z terenu Naszej Gminy zostały przekazane oświadczenia dla rodziców/opiekunów prawnych, które będą podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez Gminę.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ

INFORMACJA O WYBORZE SPRZĘTU I MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA
USŁUGI DOSTĘPU DO INTERENTU W RAMACH PROJEKTU CYFROWA GMINA ,,GRANTY PPGR”

Oświadczenia można składać (dzieci ze szkól podstawowych) w szkołach, natomiast pozostali  uczniowie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie do dnia 22 października 2021r.

Klauzula informacyjna

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2