youtube
instagram

Łąka kwietna to coraz częściej spotykany element terenów zieleni, zastępujący tradycyjne trawniki, zwłaszcza teraz, gdy dotkliwie odczuwamy zjawisko suszy hydrologicznej, gdy miejskie trawniki stają się żółte i przesuszone, tracąc wszelkie walory estetyczne i wartość biologiczną.

łąka kwietna

Zapewne jak Państwo zauważyli Międzychód dołączył do miast, które chcą promować ekologiczne podejście do miejskich obszarów zieleni nie chodzi tu tylko omodę, która faktycznie nastała na zakładanie łąk kwietnych ale przede wszystkim o aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Łąka kwietna założona na terenach zurbanizowanych sprawia, że obszar miasta nabiera bardziej przyjemnego, sielskiego charakteru. Tereny łąkowe, poza walorami estetycznymi, maja przede wszystkim wiele pozytywnych aspektów ekologicznych, o których mogą Państwo przeczytać poniżej.

Wszystkie te, niżej opisane, argumenty wpływają na decyzję, aby łąk kwietnych w mieście było jak najwięcej. Najprostszą a zarazem najbardziej uzasadnioną biologicznie opcją jest ograniczenie koszenia miejskich trawników do niezbędnego minimum. Dzięki temu bez zbędnych kosztów uzyskujemy różnorodne zbiorowiska roślin rodzimych idealnie przystosowane do lokalnych warunków. W naszym mieście obecnie wyznaczyliśmy obszary do utworzenia, właśnie w taki sposób, łąk kwietnych – są to: fragment na terenie skweru zieleni „za pomnikiem harcerzy” oraz strefa nadjeziorna. Na chwilę obecną ‘testujemy’ jakie gatunki naturalnie występują w tym obszarze i jakie wsieją się samoistnie w teren łąki. Natomiast jesienią planowane jest dosadzenie kwitnących byliny, które w przyszłym roku w znacznym stopniu ukwiecą i uatrakcyjnia obecne obszary. W maju br. Gmina Międzychód złożyła także wniosek do Urzędu Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego udzielenie, w roku 2021, dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” na utworzenie kwietnej enklawy w formie łąki kwiatowej na obszarze skweru zieleni, zlokalizowanego w centrum miasta. Póki co czekamy na informacje czy uda się pozyskać fundusze na to działanie.

Innym sposobem założenia łąki kwietnej jest wysiew odpowiednich, wyselekcjonowanych mieszanek nasion. Ten sposób ozdabiania przestrzeni zastosowaliśmy już w roku 2020 na terenie sołectwa Głażewo. Niestety koszt założenia sianej łąki kwietnej jest dość duży i dlatego takie działania mogą stanowić jedynie uzupełnienie dla areału naturalnych łąk kwietnych, które powstają poprzez ograniczenie koszenia miejskich trawników.

W tym miejscy należy podkreślić, że założenie łąk kwietnych nie oznacza tego, że koszenie obszarów zieleni zostanie zupełnie zaniechane, wręcz przeciwnie, są miejsca gdzie kosić trawę będziemy regularnie, aby zapewnić reprezentacyjny czy rekreacyjny charakter powierzchni trawników lub aby zapewnić odpowiednią widoczność uczestnikom ruchu drogowego.

 

Opr. Referat Komunalno-Środowiskowy

 

Zalety łąki kwietnej:

Kwietna łąka wspomaga bioretencję!

 • Złożony system korzeniowy roślin wiąże wodę deszczową w glebie, zatrzymując wilgoć dłużej niż trawnik, dodatnio wpływa na bilans wód gruntowych,
 • Jest suszo-odporna, praktycznie nie wymaga dodatkowego podlewania, gdyż rośliny tworzące kwietne łąki mają nawet 25 razy głębsze korzenie i lepszą zdolność wchłaniania wody niż trawnik,
 • Wiążąc w glebie wody opadowe, zmniejsza powierzchniowy spływ wód opadowych i ogranicza ryzyko podtopień, co często obserwujemy na powierzchniach uszczelnionych.

Kwietna łąka wzbogaca bioróżnorodność!

 • Jest schronieniem nawet dla 300 gatunków zwierząt: małych ssaków, gadów, płazów, owadów, oraz zapylaczy, w tym pszczół, które zbierając pyłek pełnią pożyteczną rolę w ekosystemie. Łąka stanowi dla nich miejsce do rozmnażania i schronienie,
 • Jest bogata gatunkowo – może ją tworzyć nawet 60 gatunków różnych roślin, czyli zdecydowanie więcej, niż tworzy trawnik!
 • Daje możliwość rozwoju kwietnych chwastów polnych, które w dobie intensywnego użytkowania pól znikają z rolniczego krajobrazu.

Kwietna łąka upiększa okolicę!

 • Wzbogaca estetykę terenu i urozmaica krajobraz dzięki dużemu zróżnicowaniu barw kwitnących kwiatów, których wygląd zmienia się dynamicznie wraz z porami roku,
 • Wpływa na komfort życia, szczególnie w przestrzeni miejskiej, narażonej na niedostatek terenów zielonych, wpływać kojąco na emocje dzięki aromaterapii i grze kolorów,

Kwietna łąka oszczędzi nasz czas i pieniądze!

 • Nie wymaga częstego koszenia: 1-2 razy w roku, czyli kilka-kilkanaście razy mniej, niż trawnik,
 • Ogranicza emisję spalin do środowiska, gdyż nie musimy jej regularnie kosić,
 • Jest tańsza w założeniu i utrzymaniu niż trawnik,
 • Możemy ją założyć w dowolnym miejscu, stosując odpowiednią mieszankę nasion,
 • Poświęcimy jej znacznie mniej czasu na zabiegi pielęgnacyjne, niż trawnikowi.

Kwietna łąka jest ekologiczna!

 • Nie potrzebuje skomplikowanych nawozów,
 • Nie wymaga stosowania pestycydów/ herbicydów,
 • Tworzy lepszy mikroklimat na terenach miejskich,
 • Filtruje wody opadowe i powietrze, w tym zatrzymuje pyły tworzące smog,
 • obniża temperaturę powietrza i zapobiega nagrzewaniu się powierzchni gleby – wspomaga walkę z tzw. miejską wyspą ciepła, szczególnie w upalne dni

 

Artykuł powstał w oparciu o teksty:

- mgr Joanna Sasal – botanik, fitosocjolog, kierownik Wydziału Edukacji Wodnej w Wodach Polskich

- https://poradnikogrodniczy.pl/laka-kwietna-dla-pszczol-jak-zalozyc-lake-kwietna-w-ogrodzie.php

 

łąka kwietnałąka kwietnałąka kwietnałąka kwietnałąka kwietnałąka kwietna

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2