youtube
instagram

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.31.2021 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 21 kwietnia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Międzychód w zakresie: pomocy społecznej i ochrony zdrowia; kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2021 i ustalenia zasad pracy komisji

 

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.32.2021 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 21 kwietnia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Międzychód w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego w roku 2021 i ustalenia zasad pracy komisji.

Herb Międzychodu

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2