youtube
instagram

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 6 września br. zobowiązała samorządy do utworzenia wyodrębnionego rachunku bankowego dla potrzeb opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat na następujący nr konta:

97 1020 4027 0000 1702 1557 1400

Jednocześnie informujemy, iż wpłaty dokonane dotychczas na poprzedni numer konta będą skuteczne.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2