youtube
instagram

"Perły Krainy 100 Jezior - urządzenie terenów turystycznych i remont Domu Kultury w m. Kamionna Gmina Międzychód"

Całkowita wartość: 203 037,60 zł
Dofinansowanie (75 % kosztów kwalifikowanych): 123 803 zł
Wkład Gminy: 79 234,60 zł

WYKONAWCA: firma USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Jacek Żurkowski z Międzychodu. 
Termin zakończenia: 30 stycznia 2012r.

Dzięki projektowi wykonano remont wiejskiego domu kultury oraz urządzenie punktu obsługi turystów w miejscowości  Kamionna; remont ten obejmował wykonanie instalacji elektrycznych, instalacji c.o.,  wod. kan., wyposażenie kuchni. Prócz tego wykonane zostały prace polegające na urządzeniu terenów zielonych przed budynkiem domu kultury – zagospodarowanie zieleni, wykonanie małej architektury, tablicy informacyjnej dotyczącej historii Kamionny. Dodatkowo wykonano gościniec rekreacyjny wraz z muzeum kamienia, prace tam wykonane polegały na przygotowaniu terenu rekreacyjnego w atrakcyjnym widokowo miejscu Kamionny, zagospodarowaniu zieleni, ustawieniu małej architektury drewnianej i rozlokowaniu głazów i kamieni. Celem tych prac było udostępnienie tych terenów turystom pieszym i rowerowym odwiedzającym Dolinę Kamionki. 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2