youtube
instagram

Z przykrością informujemy o śmierci zasłużonych międzychodzian.

Podobny obraz

Andrzej Posłuszny 
emerytowany Powiatowy Lekarz Weterynarii

Krzysztof "Boruta-Medicus" Borkowski
lekarz medycyny w zakresie chorób wewnętrznych. Poza pracą zawodową prowadził ożywioną działalność społeczną i kulturalną.

Lekarz medycyny ur. 17 stycznia 1939 roku w Skaryszewie w rodzinie lekarza. Po okupacji w 1945 roku zamieszkał w Międzyrzeczu, gdzie ukończył szkołę podstawową i w 1956 roku maturę w Liceum Ogólnokształcącym. Dyplom lekarza uzyskał w AM w Poznaniu
w 1963 roku. Staż odbył w Szpitalu Powiatowym w Wolsztynie. W 1966 roku został asystentem w Diabetologicznym Ośrodku Naukowo-Badawczym w Kołobrzegu. Uzyskał specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych. Od 1969 roku pełnił funkcję lekarza naczelnego senatorium “Poznanianka” w Kołobrzegu. W 1974 roku przeniósł się do Międzychodu, obejmując po swym ojcu Józefie kierownictwo przychodni kolejowej. Poza pracą zawodową prowadził ożywioną działalność społeczną i kulturalną. Od roku 1976
do 1984 był prezesem Międzychodzkiego Towarzystwa Kulturalnego. W latach 1981-1985 był członkiem Krajowej Rady Towarzystw Regionalnych. W latach 1985-1986 członkiem prezydium Zespołu do spraw Towarzystw Regionalnych przy Radzie Kultury.
Był autorem projektu restytucji uzdrowiska w Międzychodzie, orędownikiem odbudowy portu rzecznego na Warcie i przywrócenia miastu prawa własności w stosunku do jeziora Miejskiego. Współredagował książkę pt. “Międzychód – dzieje, gospodarka, kultura”. Wydał kilka tomików wierszy i wierszowanych felietonów, opublikował wiele artykułów prasowych. Zmarł 26 lutego 2019 r.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2