youtube
instagram

Działania w przestrzeniach publicznych

Klubu Integracji Społecznej w Międzychodzie

W październiku działania w przestrzeniach zielonych naszego miasta skupiły się przede wszystkim na wygrabianiu liści wzdłuż ciągów pieszych i na trawnikach oraz wykaszaniu.  

Dodatkowo wykonano prace na terenach:

Park Oskara Tietza i strefa nadjeziorna:

 • Zdemontowano fragment ogrodzenia dekoracyjnego z wikliny. W jego miejsce wysadzono pięciorniki, krzewuszkę i forsycję.
 • Pracownicy przygotowali również blisko siebie zlokalizowane dwa miejsca pod nasadzenia liliowców:

I-                   rozwidlenie nawierzchni pieszo-rowerowej przy placu zabaw (wcześniej zlokalizowano duże kamienie i wysadzono trzmielinę pozyskaną z obszaru ‘Plant’)

II-                kamień z tablicą Oskara Tietza

Liliowce zostaną pozyskane z wysadzonych dawniej  roślin na obszarze skweru przy ul. Langowicza i ze skarpy przy zejściu z Placu Kościuszki (strefa nadjeziorna)

 • Wszystkie nowe nasadzenia zostaną przykryte zrębkami.
 • Wzdłuż siatki ogrodzeniowej przed placem zabaw od strony ul. Czynu 600-Lecia nasadzono tawułę japońską - Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’.
 • Od strony ul. Czynu 600 – Lecia  obsadzono fragment skarpy umocnionej kamieniami irgą pozyskaną z terenu tzw. „Plant” i skarpy z topolami przy tarasie widokowym.
 • Na zlecenie UMiG przeprowadzono wycinkę dwóch topól i wierzby przez wyspecjalizowaną firmę arborystyczną TREE WORKER. Do zadań KIS należało uporządkowanie obszaru objętego wycinką i przywrócenie funkcji użytkowej placu zabaw.
 • Usunięto rośliny sezonowe z klombu i pawia.
 • Codziennie członkowie Klubu Integracji Społecznej w miarę możliwości dbają o ład i porządek na terenie Parku O.Tietza i strefy nadjeziornej. Do ich codziennych obowiązków należy: pielęgnacja roślin, zbieranie śmieci, odchwaszczanie, wykaszanie, wygrabianie spadających liści itp.
 • W okresie jesienno-zimowym planowana jest wycinka topól przy ul. Czynu 600-Lecia przez firmę zewnętrzną.

Park za pomnikiem Harcerzy

 • Uzupełniono nasadzenia z krzewów tj: irga, tawuła, którą pozyskano z terenu ‘Plant’.
 • Usunięto krawężniki na skwerku przy ul. Usługowej. Teren ten zostanie przebudowany w 2015 roku jako nowe miejsce wypoczynkowe dla mieszkańców.

‘PLANTY’ – ul. Marszałka Piłsudskiego

 • Przed UMiG nawieziono ziemię urodzajną oraz wysiano trawę. Na efekty nie trzeba było długo czekać, gdyż pogoda była sprzyjająca. Celem odnowy trawników było usunięcie „łysin”, wyrównanie powierzchni (za niski poziom podłoża w stosunku do istniejących krawężników), poprawa warunków glebowych, uzyskanie jednorodnej powierzchni itp..
 • Członkowie wysadzili ponad 4 tys. bulw krokusów o kolorach fioletowy i żółty wzdłuż ciągu pieszego, nawiązując do wcześniejszych układów.
 • Wysadzono cebule tulipanów wokół fontanny i przed kościołem.
 • Usunięto nasadzenia przy parkingu od strony urzędu składające się z gatunków: trzmielina, tawuła, irga. W kolejnym roku planuje się przebudowę tego fragmentu. Rośliny w/w zostały posadzone na terenie  parków.
 • W okresie jesienno-zimowym planowane są prace związane z usunięciem drzew i krzewów w związku z rewitalizacją  drugiej strony ciągu komunikacyjnego.

Ogródek jordanowski

 • Zamontowano siłownię zewnętrzną.
 • Codziennie pracownicy wygrabiają duże ilości spadających liści i dbają o czystość wokół zamontowanych urządzeń zabawowych  i siłowych.

Cmentarze

Pracownicy Klubu Integracji Społecznej, aby kontynuować coroczną akcję porządkowania delegowani zostali  na tereny cmentarzy. Prace polegały przede wszystkim na usuwaniu odrostów drzew i krzewów, wygrabianiu liści, odchwaszczaniu nagrobków, transporcie liści i gałęzi itp. W tym roku w pracach wspomagali ich uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 2. Działania te uczą historii, pamięci o przodkach, szacunku dla nich, ale także solidnej pracy i wspólnego zaangażowania dla osiągnięcia wyznaczonego celu.

29 października (środa) zorganizowano po raz kolejny WARSZTATY FLORYSTYCZNE, którego tematem były „KOMPOZYCJE NAGROBNE”. W warsztatach uczestniczyły Panie z Klubu Integracji Społecznej i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy. Pod okiem Agnieszki Barszczewskiej  wykonano kompozycje z suchych, sztucznych i żywych roślin na konstrukcji  w kształcie krzyża (gałęzie brzozy) oraz kuli z mchu. Natomiast pod okiem Pań Kasi i Agnieszki wykonywane były wianki z wierzby pogiętej.  Wszyscy sumiennie pracowali czego efektem są wykonane stroiki.

Władze Międzychodu gościły Włodzimierza Śliwińskiego – Naczelnika ds. uzdrowisk w Ministerstwie Zdrowia. Podczas wizytacji w terenie zapewnił iż Parki, skwery, zieleńce są na porównywalnym poziomie jak w innych miejscowościach uzdrowiskowych. Obszar Międzychodu i okolic posiada warunki naturalne niezbędne do prowadzenia lecznictwa m.in. klimat, walory przyrodnicze i estetyczne krajobrazu itp..

Specjalista ds. reintegracji zawodowej i kształtowania terenów zielonych

w Klubie Integracji Społecznej

Agnieszka Barszczewska

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2