youtube
instagram

Informujemy, że w roku bieżącym, podobnie jak w latach poprzednich tworzony będzie Budżet Obywatelski.

Proces obejmujący zgłaszanie projektów, ich weryfikację oraz przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników prowadzi Zespół koordynujący, który powołuje Rada Miejska Międzychodu.

Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Międzychód, w skład Zespołu wchodzą:

 1. Mieszkańcy gminy wybrani w wyniku otwartego naboru w liczbie – 4, którzy zgłaszają się sami; w przypadku większej ilości chętnych, wybór następuje w drodze losowania, które organizuje i przeprowadza Przewodniczący Rady Miejskiej Międzychodu podczas wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady,
 2. Burmistrz lub osoba upoważniona przez Burmistrza,
 3. Radny Rady Miejskiej – w liczbie 1
 4. Wyznaczony przez Burmistrza pracownik Urzędu Miasta i Gminy – w liczbie 1,
 5. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wykonujących swoją działalność statutową na terenie gminy Międzychód w liczbie – 4; w przypadku większej ilości chętnych, wybór następuje w drodze losowania, które organizuje i przeprowadza Przewodniczący Rady Miejskiej Międzychodu podczas wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady

W przypadku zgłoszenia się mniejszej ilości chętnych, Zespół Koordynacyjny będzie pracować w składzie powołanym przez Radę Miejską Międzychodu zgodnie ze zgłoszeniami.

Mieszkańców gminy oraz organizacje pozarządowe, które chciałyby uczestniczyć w pracach Zespołu koordynującego, prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur na załączonym druku w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy do dnia 15 lutego 2018 roku.

Kwestionariusz zgłoszeniowy do zespołu koordynującego wdrażanie BO - pobierz teraz

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2