youtube
instagram
 • Geoportal
 • Która inwestycja Twoim zdaniem ma największe znaczenie dla gminy Międzychód?
 • Wyniki sondy

23.03.2017 r. o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Miejskiej Międzychodu.

Omawiane tematy:

1. Wpływ zmian organizacyjnych na bezpieczeństwo uczniów, jakość nauczania, stan zatrudnienia itp. w ocenie dyrektorów placówek po I semestrze funkcjonowania nowych zespołów – Dyrektor ZOEiAO, Dyrektorzy placówek.

2. Omówienie projektów uchwał na XXXIX SESJĘ.


23.03.2017 r. po posiedzeniu Wspólnym Komisji Stałych odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Temat: Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Międzychodu.


27.03.2017 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Temat:

Wyjazd do wybranych sołectw gminy Międzychód celem zapoznania się ze specyfiką ich funkcjonowania (Tuczępy, Mnichy)


 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2