youtube
instagram
 • Geoportal
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
 • Który szlak rowerowy w Gminie Międzychód uważasz za swój ulubiony?
 • Wyniki sondy

23.10.2017 r. o godz. 15:00 na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Temat: Kontrola w zakresie sprawowania przez Burmistrza Międzychodu nadzoru właścicielskiego nad spółką MOSTiR w roku 2016.


23.10.2017 r. o godz. 15.30 na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Miejskiej Międzychodu.

Temat: Omówienie projektów uchwał na XLIX sesję.


24.10.2017 r. o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie wyjazdowe Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Temat: Wyjazd do wybranych sołectw gminy Międzychód celem zapoznania się ze specyfiką ich funkcjonowania - Gorzycko Stare, Muchocin.


26.10.2017 r. o godz. 15:30 na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, odbędzie się posiedzenia Komisji ds. Społecznych.

Tematy:

1. Spotkanie z kierownikiem biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Międzychodzie,

2. Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Międzychód,

3. Zapoznanie się z realizacją przedsięwzięć prowadzonych w ramach Budżetu Obywatelskiego,

4. Wnioski i dyskusja. 


31.10.2017 r. o godz. 16.00 na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie odbędzie się XLIX SESJA Rady Miejskiej Międzychodu.

Tematy:
1. Bezpieczeństwo pożarowe w Gminie Międzychód.
2. Informacja o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2