youtube
instagram

CENTRUM LOGISTYCZNE W ŁOWYNIU

OPRACOWANIE W WERSJI ANGIELSKIEJ

 “LOGISTICS CENTRE IN ŁOWYŃ” Międzychód Investment Offer

 Presentation of investment offer - Łowyń

 Regional investment aid

 SITE  CHECK  LIST


 

  

 

 

Drogi Inwestorze!

Międzychód położony jest w zachodniej części Wielkopolski. Cztery kilometry od miasta przebiega droga krajowa nr 24 (Poznań - Gorzów Wlkp.), 40 km jest do autostrady A2, a 30 km do drogi ekspresowej S3.

Z Międzychodu do Poznania jest 85 km, do Gorzowa Wlkp. 60 km, do Warszawy 450 km, a do Berlina 200 km.

Międzychód jest ośrodkiem gospodarczym. Dominuje tu przemysł drzewny, spożywczy, materiałów budowlanych i przerobu tworzyw sztucznych. Dobrze rozwinięty jest handel i usługi.

Prawdziwym bogactwem Ziemi Międzychodzkiej jest nieskażone środowisko naturalne i malownicze, krajobrazy oraz czyste, pełne okazałych ryb jeziora(w obrębie Gminy jest ich 52, a w promieniu kilku kilometrów od miasta - aż 35), stare lasy bogate w runo leśne i zwierzynę łowną, a także powietrze rześkie i nasycone zapachem borów.

Na terenie naszej Gminy działa mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów oraz Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych. Zakłady te spełniają wymogi Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Miasto i Gmina są prawie w całości zwodociągowane i skanalizowane.

Dlaczego warto u nas inwestować?

Przedsiębiorcom oferujemy korzystne położenie geograficzne Miasta, uzbrojone tereny przemysłowe oraz dalekosiężne i ambitne plany rozwojowe.

Potencjalnym inwestorom deklarujemy daleko idącą pomoc formalno - prawną oraz zainteresowanie realizacją inwestycji na zasadach partnerstwa. Gmina przygotowała grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i letniskowe na atrakcyjnych, uzbrojonych terenach.

Czekamy na Ciebie!

Szczegółowe informacje Tadeusz Wienke: 607 099 626 lub tadeusz.wienke@miedzychod.pl


OFERTA INWESTYCYJNA (do pobrania)

 

 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2