youtube
instagram
 • Geoportal
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące nieruchomości zamieszkałych obowiązujące od 1 lipca 2016 r.

I. W przypadku, gdy odpady są odbierane w sposób selektywny:

1) gospodarstwo domowe zamieszkałe przez jedną osobę - 12,00 zł,

2) gospodarstwo domowe zamieszkałe przez dwie osoby - 24,00 zł,

3) gospodarstwo domowe zamieszkałe przez trzy osoby - 33,00 zł,

4) gospodarstwo domowe zamieszkałe przez cztery osoby - 40,00 zł,

5) gospodarstwo domowe zamieszkałe przez pięć osób - 45,00 zł,

6) gospodarstwo domowe zamieszkałe przez sześć osób - 48,00 zł,

7) gospodarstwo domowe zamieszkałe przez siedem osób - 56,00 zł,

8) gospodarstwo domowe zamieszkałe przez więcej, niż siedem osób - 64,00 zł,

II. W przypadku, gdy odpady są odbierane w sposób nieselektywny:

1) gospodarstwo domowe zamieszkałe przez jedną osobę - 20,00 zł,

2) gospodarstwo domowe zamieszkałe przez dwie osoby - 40,00 zł,

3) gospodarstwo domowe zamieszkałe przez trzy osoby - 60,00 zł,

4) gospodarstwo domowe zamieszkałe przez cztery osoby - 80,00 zł,

5) gospodarstwo domowe zamieszkałe przez pięć osób - 100,00 zł,

6) gospodarstwo domowe zamieszkałe przez sześć osób - 120,00 zł,

7) gospodarstwo domowe zamieszkałe przez więcej, niż sześć osób - 140,00 zł.

Opłata miesięczna jest płatna do dnia 30 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, w miesiącu lutym do 28 dnia miesiąca.

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Za rok 2016:

- 88 zł w przypadku selektywnej zbiórki odpadów,

- 121 zł w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów.

Od roku 2017:

- 176 zł w przypadku selektywnej zbiórki odpadów,

- 242 zł w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów.

Opłatę za rok 2016 należy wnieść do dnia 30 lipca 2016 r., opłatę od roku 2017 należy wnosić do dnia 30 marca za dany rok.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2