youtube
instagram
 • Geoportal
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
 • Który szlak rowerowy w Gminie Międzychód uważasz za swój ulubiony?
 • Wyniki sondy
 • „Budowa drogi gminnej w Międzychodzie łączącej drogi wojewódzkie Nr 160 i Nr 182 pełniącej funkcję obwodnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą I etap”

W 2009 r. wybudowano I etap "obwodnicy", czyli drogę o długości 1310 m prowadzącą od mostu do ulicy Chrobrego, na nasypie równoległym do Warty. Ponadto powstał ciąg pieszorowerowy o długości 1050 m, chodniki z kostki betonowej o długości 420 m oraz oświetlenie drogowe i kanalizacja deszczowa. Docelowo obwodnica ma kończyć się na Bielsku. Koszt I etapu to 4 857 800 zł. Gmina, w wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku otrzymała na ten cel z budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008/2011, 2 394 000 zł i dodatkowo 150 tys. złotych z budżetu Powiatu Międzychodzkiego - na mocy wzajemnych porozumień.

Wartość całej inwestycji według umowy 
z Wojewodą Wielkopolskim): 4 857 800 PLN, w tym:
dotacja z budżetu państwa: 2 394 000 PLN
budżet samorządu: 2 313 800 PLN
budżet Powiatu Międzychodzkiego

Faktyczna wartość całej inwestycji: 5 007 588 PLN

 

 • "Przebudowa ulicy Dolnej w m. Kamionna wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego łączącej się z drogą krajową nr 24" 

Przebudowa ulicy Dolnej w m. Kamionna wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego łączącej się z drogą krajową nr 24 obejeła przebudowę ulicy Dolnej oraz Akacjowej w miejscowości Kamionna w gminie Międzychód. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię ulic, budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę oświetlenia drogowego.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2