youtube
instagram

Ulica Zagrodowa po przebudowie, czyli III etap południowo-zachodniej obwodnicy Międzychodu został zakończony.

Zadanie pn. "Budowa drogi zbiorczej południowo - zachodniej "obwodnicy" Międzychodu - III etap - Budowa nawierzchni ulicy Zagrodowej wraz z odwodnieniem" realizowane było w 2016 roku. 

 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 591 258 zł, z czego 50% kwoty na realizację zadania pozyskane zostało dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Kwota dofinansowania wyniosła: 795 629,00 zł. 

 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2