youtube
instagram

„NIE DAJ SZANSY AIDS" – pod tytułem „Krótki film o HIV"

Pod takim hasłem przebiegał etap powiatowy wojewódzkiego konkursu na temat profilaktyki HIV/AIDS.

Głównym celem konkursu  było nakręcenie filmu na temat profilaktyki HIV/AIDS i profilaktyki uzależnień, który:

 • wskazuje na bezpieczne zachowania chroniące przed zakażeniem HIV i innymi chorobami przenoszonymi droga płciową,
 • zniechęca do używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych „dopalaczy”- jako czynników zwiększających ryzyko zakażenia HIV,
 • zachęca do wykonania testu na HIV po każdej sytuacji  ryzykownej,
 • nie wzbudza agresji i nietolerancji wobec osób zakażonych HIV oraz wobec osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych „dopalaczy”.

Konkurs  skierowany był do młodzieży Szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego.

W Sali konferencyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzychodzie, odbyło się podsumowanie etapu powiatowego. Komisja konkursowa w składzie: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie, Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych, plastyk z Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie, st. asystent oz i pz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej -  podsumowali konkurs.

Laureatami konkursu zostali uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie którzy byli autorami jednej pracy:
 - ŁUKASZ LINGO
 - DAWID PECELT
 - SZYMON CYRANIK

Uczniom serdecznie gratulujemy.

Laureaci wraz z opiekunami zostali zaproszeni na finał wojewódzki podsumowujący konkursu - który odbędzie się 22 listopada br. w Multikinie w Poznaniu. Ponadto na szczeblu powiatowym otrzymają nagrody ufundowane przez Burmistrza Sierakowa, za co w imieniu uczniów i własnym serdecznie dziękujemy.

 

                                                                                                                                      Anastazja Krysztofek-Kinal
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie

 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2