youtube
instagram

"Budowa drogi zbiorczej południowo-zachodniej "obwodnicy" Międzychodu - II etap - Budowa nawierzchni ulicy Sadowej wraz z odwodnieniem" - realizacja w 2015 roku

Wartość zadania: 1 271 607,12 zł

Dofinansowanie: 634 696,00 zł

Dotacja Starostwa Powiatowego: 250 000,00 zł

Operacja obejmowała m.in.: budowę nawierzchni jezdni ul. Sadowej, budowę chodników, ścieżki rowerowej, skrzyżowań, zjazdów do posesji, kanalizacji deszczowej, montaż separatora oraz wykonanie progów zwalniających, przejść dla pieszych, a także oznakowania pionowego i poziomego.

 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2