youtube
instagram

W ramach cyklu spotkań z rolnikami i mieszkańcami wsi, organizowanych pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie odbywa się spotkanie informacyjne pn.: „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” (8.02.2017 r., godz. 13:00)

Celem spotkań organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych i Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii jest przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie.
Zagadnienia, które są poruszane na spotkaniu to m.in.:
Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020: 
* „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”- 100 tys. zł i 
* „Restrukturyzacja małych gospodarstw”- 60 tys. zł.
* Dopłaty do materiału siewnego i grupy producentów rolnych.
* Aktualna sytuacja dot. afrykańskiego pomoru świń i wysoce zjadliwej grypy ptaków. 
* Rolniczy handel detaliczny.
* Działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS.
* Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników.
* Zmiany w służbach doradczych.
* Kryteria ocen przetargów pisemnych z ANR.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2