youtube
instagram

Tylko do 2 października można zgłosić swój udział w VII Konkursie Fotograficznym „Dary runa leśnego w lasach Puszczy Noteckiej” organizowanym przez Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka” i miejscowe gminy, w tym gminę Międzychód.

 

 

Jednym z celów konkursu jest podnoszenie wiedzy na temat przyrody na terenie Puszczy Noteckiej i zwrócenie uwagi na piękno runa leśnego.

Udział w konkursie należy zgłosić przez przesłanie karty zgłoszeniowej (załącznik nr 3 do Regulaminu) do 2 października 2017 r.
do Nadleśnictwa Międzychód (Przedlesie 12, 64-400 Międzychód lub e-mail: miedzychod@szczecin.lasy.gov.pl).

Prace konkursowe, czyli fotografie przedstawiające grzyby wchodzące w skład runa leśnego należy dostarczyć do siedziby Nadleśnictwa Międzychód do 20 października 2017 r.

 

Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają:

- za zajęcie I miejsca nagrodę pieniężną - 600 zł
- za zajęcie II miejsca nagrodę pieniężną - 400 zł 
- za zajęcie III miejsca nagrodę pieniężną - 200 zł

REGULAMIN KONKURSU (do pobrania)

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2