youtube
instagram

Burmistrz Międzychodu - Krzysztof Wolny

Zastępca Burmistrza Międzychodu - Rafał Ciszewicz

• Sekretarz Gminy - Tomasz Rucki
• Skarbnik Gminy - Anna Andrałojć

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2