youtube
instagram

28 lipca Zastępca Burmistrza Międzychodu Rafał Ciszewicz wziął udział w konferencji  pod hasłem „Wzmacniamy polskie rolnictwo”, która odbyła się w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.

Spotkanie zakończyło cyklu konferencji, które pod takim samym tytułem, organizowane były we wszystkich województwach w Polsce. Głównym ich celem było przedstawienie programu działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Trzy dni później w Pile miała miejsce zorganizowana przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, konferencja pod nazwą „Jakość powietrza a recykling odpadów komunalnych”.

W konferencji razem z Zastępcą Burmistrza uczestniczył również Kierownik Referatu Komunalno Środowiskowego Wojciech Dyl. W jej trakcie zaprezentowane zostały działania Samorządu Województwa zmierzające do poprawy jakości powietrza. Przedstawiono także strategie unijne w gospodarce odpadami i możliwości finansowania selektywnej zbiórki odpadów.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2