youtube
instagram

16 czerwca 2017 roku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego na budowie sali sportowej przy Zespole Szkół JEDYNKA w Międzychodzie. Jest to ważny dla rozwoju naszej gminy moment, ponieważ budowana sala ma służyć nie tylko młodzieży uczęszczającej do pobliskiej szkoły, a także mieszkańcom Międzychodu i okolicznych miejscowości.

 

W uroczystości brali udział: Poseł Zbigniew Ajchler, Poseł Jakub Rutnicki, Czesław Kruczek Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki UMWW, Wojciech Wośkowiak - Doradca Senatora Jana Filipa Libickiego, Julian Mazurek Starosta Międzychodzki , Stanisław Mannek Wójt Gminy Kwilcz, Emilia Matysiak - Żuchowska Przedstawiciel Rady Rodziców, Roman Gryczyński Dyrektor Zespołu Szkół JEDYNKA w Międzychodzie, Łukasz Gzyl Kierownik budowy i przedstawiciel wykonawców,  Stefan Niedziółka Przewodniczący Rady Miejskiej Międzychodu, Krzysztof Wolny Burmistrz Międzychodu, Rafał Ciszewicz Zastępca Burmistrza Międzychodu, Anna Andrałojć Skarbnik Gminy, Tomasz Rucki Sekretarz Gminy, Tadeusz Wienke Kierownik Referatu Promocji i Kultury, Zdzisław Czekała Doradca Burmistrza.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2