youtube
instagram

Kilkuletnie  starania o „Podstrefę Międzychód” zakończyły się sukcesem -  tereny inwestycyjne gminy leżące za oczyszczalnią ścieków przy drodze w stronę Muchocina (działka nr 64/4) zostały zaliczone 23 stycznia 2017 roku przez Radę Ministrów  do Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Początkowo oferowane przez gminę działki miały to być tereny przeznaczone pod inwestycje związane z przetwórstwem odpadów i recyklingiem, aktualnie dopuszczone są również inne zakresy zainteresowań biznesowych.

Poszerzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej o „Podstrefę Międzychód” wiąże się z większą możliwością poszukiwania inwestorów, których skusić mają oferowane dla Stref specjalne zwolnienia podatkowe z podatku CIT. Dodać należy, że w ramach kooperacji gminy z Kostrzyńsko - Słubicką Strefą podpisano w roku 2016 umowę o współpracy przy tworzeniu Parku Technologicznego w Gorzyniu.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2