youtube
instagram

Zmiany w systemie wsparcia dla obywateli Ukrainy, mające wpływ na realizację zadań określonych w Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie informuje, że 1 lipca 2024 r. wchodzi w życie ustawa z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.
dom, ręce, napis OPS i MIĘDZYCHÓD

Ustawa przewiduje istotne zmiany w systemie wsparcia dla obywateli Ukrainy, mające wpływ na realizację zadań:

 • do 30 września 2025 roku przedłużony został okres obowiązywania tymczasowej ochrony dla obywateli Ukrainy, a co za tym idzie, także prawo do ubiegania się o przyznanie świadczeń rodzinnych;
 • z dniem 30 czerwca 2024 r. uchylono również podstawę prawną do uzyskania przez obywatela Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Jednocześnie ustawa pozostawia możliwość przywrócenia tego świadczenia, w drodze wydania stosownego rozporządzenia, w razie wzmożonego napływu obywateli Ukrainy.
 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2