youtube
instagram

Drogie Seniorki i Drodzy Seniorzy,
w imieniu Fundacji Instytut Rozwoju Liderów, realizującej projekt „OBECNOŚĆ, czyli seniorzy partycypują” , który jest dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 zapraszamy do wzięcia udziału w Badaniu potrzeb seniorek i seniorów subregionu leszczyńskiego. Link do ankiety elektronicznej znajduje się poniżej. Ankieta jest anonimowa. Wyniki tego badania ankietowego pomogą zaplanować i realizować działania dla seniorek i seniorów, które będą odpowiadać na rzeczywiste potrzeby i oczekiwania. Ankieta jest dostępna do 12.10.2023 r.
Link do ankiety: https://forms.gle/f4FwZ4Cdri9Bdvh1A
plakat informacyjny

Dziękujemy, że podjęli Państwo wyzwanie i chcecie zabrać głos w ważnych dla seniorów sprawach!
Dziękujemy za udział!
Fundacja Instytut Rozwoju Liderów

Projekt „OBECNOŚĆ, czyli seniorzy partycypują” dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2