youtube
instagram

CEL PROGRAMU: wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

logo Ośrodka Pomocy Społecznej

UCZESTNIKOWI PROGRAMU ZAPEWNIA SIĘ czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą zależną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację poprzez wsparcie w formie: pobyt całodobowy osoby zależnej w placówce/ośrodku wpisanym do rejestru Wojewody Wielkopolskiego lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię Gminy - zapewnienie całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym – dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

Wypełnioną kartę zgłoszeniową (do pobrania pod niżej wskazanym adresem strony BIP lub w siedzibie Ośrodka) wraz z aktualną kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie.

WIĘCEJ INFORMACJI POD ADRESEM

https://bip.ops.miedzychod.pl/artykul/nabor-uczestnikow-do-programu-opieka-wytchnieniowa-2023-modul-dzienny-i-calodobowy

W CELU UZYSKANIA ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIA SKONTAKTUJ SIĘ Z ZESPOŁEM KOORDYNUJĄCYM PROGRAM

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2