youtube
instagram

Szanowni Państwo,

W związku z opracowaniem Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzychód, serdecznie zapraszam Mieszkańców Gminy Międzychód do udziału w konsultacjach społecznych.

Opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 27 kwietnia 2023 r. do 18 maja 2023 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to dokument strategiczny, który opisuje kierunki działań zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, m.in.:

• redukcji emisji gazów cieplarnianych,

• redukcji zużycia energii końcowej,

• zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

• poprawy jakości powietrza,

• zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Opracowanie PGN umożliwia pozyskanie dofinansowań na takie przedsięwzięcia jak termomodernizacje budynków, modernizacje oświetlenia ulicznego, wdrażanie odnawialnych źródeł energii czy transportu niskoemisyjnego.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, propozycji i opinii na temat Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzychód.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

 1. złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie (Biuro Obsługi Interesanta - parter) lub
 2. przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu) lub
 3. przesłać drogą mailową przesyłając zeskanowany Formularz na adres e-mail: wojciech.dyl@miedzychod.pl

Liczę na Państwa zaangażowanie i zachęcam do współtworzenia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzychód!

Burmistrz Międzychodu
Krzysztof Wolny

 

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Projekt Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzychód
 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2