youtube
instagram

W związku ze zmianą przepisów, które zawieszały obowiązek posiadania ważnego badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin oraz ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin wprowadzonych ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz.U. 2023, poz. 412) informujemy, o posiadaniu:

 • aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu środków ochrony roślin,
 • aktualnego zaświadczenia o przeprowadzeniu badania technicznego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2