youtube
instagram

Gmina Międzychód otrzymała środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

Dofinansowanie w wysokości: 244 600,00 zł

Łączna wartość zadania: 244 600,00 zł

logo Ministerstwa Rodzini i Polityki Społecznej, logo Międzychodu, logo OPS MiędzychódZADANIE REALIZOWANE

JEST PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYCHODZIE

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://bip.ops.miedzychod.pl/artykul/nabor-wnioskow-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-2023

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w:

* znacznym stopniu,

* umiarkowanym  stopniu,

* lub traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

PROGRAM MA ZAPEWNIĆ UCZESTNIKOWI POMOC W SZCZEGÓLNOŚCI PRZY:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2