youtube
instagram

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w dniach 1-20 kwietnia 2023 r. w wylosowanych gospodarstwach domowych na terenie naszej gminy realizowane będzie badanie Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ).

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w dniach 24.04-30.06.2023 r. w wylosowanych gospodarstwach domowych na terenie Państwa gminy realizowane będzie Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC).plakat informaycjny

plakat informacyjny

Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/ oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/.

Więcej informacji o badaniu PKZ na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/30.

Więcej informacji o badaniu EU-SILC na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/28.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2