youtube
instagram

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie ogłasza nabór beneficjentów do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021 Plus

W ramach podprogramu udzielana będzie pomoc osobom oraz rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane bezpłatnie.


produkty spożywcze

Uczestnik Podprogramu otrzyma również możliwość:
⦁    wzięcia udziału w warsztatach edukacyjnych (m.in. kulinarne, ekonomiczne, itp.)
⦁    skorzystania z wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej (doradztwo specjalistyczne, wsparcie pracownika socjalnego zgodnie z zapisami Ustawy o pomocy społecznej, możliwości aktywizacji społecznej, itp.)

KTO MOŻE OTRZYMAĆ PACZKĘ ŻYWNOŚCIOWĄ?

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzi, które z powodu niskich dochodów nie mogę zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych ( posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej ( określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

⦁    dla osoby samotnie gospodarującej –1.707,20 zł netto
⦁    dla osoby w rodzinie –1.320,00 zł netto

KONTAKT
W sprawie szczegółów dotyczących Programu oraz celem złożenia wniosku o pomoc należy skontaktować się telefonicznie lub osobiście z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej
tel. 697 484 044 lub tel. 697 444 910
 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2