youtube
instagram

Burmistrz Międzychodu ogłasza

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

 

Składanie wniosków na witkac.pl w zakresie:

Zarządzenie wraz z załącznikami 

Klauzula informacyjna

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2