youtube
instagram

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nowy nabór wniosków na dotacje proekologiczne dla mieszkańców gminy Międzychód

Wnioski o przyznanie dotacji można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, w terminie do 30 września 2023 r.

 

Komunikat

Od 1 stycznia 2023 r. można otrzymać dofinansowanie z budżetu Gminy Międzychód na następujące inwestycje:

 

 1. Wymiana dotychczasowego ogrzewania, szczególnie kotłów bezklasowych na paliwo stałe na ogrzewanie proekologiczne:

a) 50% kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 6 000,00 zł, w budynkach jednorodzinnych;

b) 70% kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 2 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny,
w budynkach wielorodzinnych ogrzewanych wspólnym źródłem ciepła;

 1. Budowa przyłączy kanalizacyjnych: 90% koszów inwestycji, lecz nie więcej niż
  3 000,00 zł;
 2. Zakup i montaż kolektorów słonecznych lub pomp ciepła jako urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii: 50% kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 5 000,00 zł;
 3. Budowa przydomowej biologicznych oczyszczalni ścieków na terenach poza aglomeracją Międzychód: 50 % kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 6 000,00 zł.;
 4. Demontaż i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest z budynków mieszkalnych lub budynków niemieszkalnych (nabór wniosków od 1 marca):
  70 % kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 5 000,00 zł.;
 5. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych jako urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii:50 % kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 5 000,00 zł;
 6. Budowa węzła cieplnego i podłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej:70 % kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 20 000,00 zł.

 

Uwaga!

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi od 2018 r. na terenie Wielkopolski uchwałami antysmogowymi, przyjętymi przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, korzystanie w celach grzewczych z tzw. bezklasowych kopciuchów możliwe jest jedynie do końca 2023 r. Osoby, które zgłosiły takie źródła ciepła do ewidencji (CEEB), obowiązane są do jego likwidacji do końca bieżącego roku i wymiany na źródło spełniające wymagania ekologiczne.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2