youtube
instagram

herb Międzychodu

RADA MIEJSKA MIĘDZYCHODU

ZAWIADAMIA

29 listopada 2022 roku o godz. 16:00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie

odbędzie się LXII SESJA

RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

 PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miejskiej Międzychodu.
 4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LXI sesji Rady Miejskiej Międzychodu.
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczących Komisji stałych z działalności w okresie między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  z działalności w okresie między sesjami.
 9. Dodatki mieszkaniowe.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/421/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2022-2028.
 3. cofnięcia zgody na prowadzenie działalności w zakresie telekomunikacji przez gminę Międzychód.
 4. przyjęcia od Powiatu Międzychodzkiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
 5. ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
 6. zmieniająca uchwałę nr XXXV/332/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 7. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości dla najemcy lokalu mieszkalnego.
 8. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – część obrębu Międzychód: dz. nr 1297/20 oraz rejon ul. Truskawkowej.
 9. przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – obręb Międzychód (dz. nr: 1158/1, 1158/2).
 1. Zapytania i wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

Ze względu na obowiązujący w kraju stan zagrożenia epidemicznego i mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, zaleca się aby obrady sesji śledzić na żywo w Internecie pod linkiem:

 https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2