youtube
instagram

informujemy, że dnia 20.09.2022 weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

zdjęcie przedstawia budynek Urzędu miasta wraz z napisem informacja

 

Na podstawie art. 24 ust. 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych
źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych
źródeł ciepła, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa

Wzór wniosku do pobrania - TUTAJ.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2