youtube
instagram

Program Granty PPGR - Informacja dla osób, które złożyły wnioski w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

niebieski baner informacyjny programu Cyfrowa Gmina

18 maja 2022 roku podpisana została przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowa o powierzenie grantu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Zgodnie z założeniami konkursu Gmina ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu.

Wniosek złożony przez Gminę Międzychód został zaakceptowany i zgodnie z opublikowaną listą przyznano grant w wysokości 549 tyś. zł, który zostanie przeznaczony na zakup laptopów/tabletów/komputerów stacjonarnych dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR.

Gmina Międzychód  ogłosiła  procedurę wyboru wykonawcy - zgodnie z ustawą PZP, w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na zakup sprzętu wskazanego we wniosku. Umowa z wykonawcą została podpisana 23 sierpnia 2022 r. Wykonawca na dostarczenie sprzętu ma 40 dni od dnia podpisania umowy.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi konkursu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, informujemy, że ze wszystkimi osobami, które złożyły poprawne wnioski i spełniły warunki formalne konkursu, będziemy się kontaktować po dostarczeniu sprzętu przez wykonawcę. Osoby, które się niezakwalifikowały będą powiadomione do końca września br.

Przypominamy, że Gmina jest zobowiązana do utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu. Za zakończenie projektu rozumie się zaakceptowanie przez Operatora końcowego rozliczenia projektu grantowego. W związku z powyższym Gmina opracuje oraz wdroży procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu, monitoring obejmie wszystkie osoby, które odbiorą sprzęt.

 

Szczegółowe informacje na temat programu Cyfrowa Gmina dostępne są pod adresem:

 https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2