youtube
instagram

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie  informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy zużyty do produkcji rolnej powinien:

w terminie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 sierpnia  2022 r. złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Międzychodu  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 rok.

http://eboi.miedzychod.pl/karty-uslug/pokaz/75/zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie--oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej

Producenci rolni,  którym oryginały faktur są niezbędne do prowadzenia działalności składają w urzędzie i oryginały i kopie faktur. Oryginały faktur po opieczętowaniu zostaną zwrócone wnioskodawcy.

Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Obsługi  Interesanta  w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na jego adres:

Urząd Miasta i Gminy

Ul. Marszałka Piłsudskiego 2

64-400 Międzychód

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

 

Zwrot przyznanych środków nastąpi w terminie:

Do 31 października   2022 r. gotówką w kasie urzędu, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2