youtube
instagram

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu nr LII/477/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, postanowiono o odbieraniu od dnia 1 lipca 2022 r. odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – tzw. nieruchomości mieszane. Są to m. in.:

 1. nieruchomości, na których znajdują się budynki wielolokalowe (np. bloki mieszkalne, kamienice) z wydzielonymi lokalami, w których prowadzi się działalność gospodarczą (sklepy, gastronomia, usługi, biura itp.);
 2. nieruchomości, na których znajdują się domy jednorodzinne z wydzielonymi pomieszczeniami, w których prowadzi się działalność gospodarczą lub stanowiące działki geodezyjne zajęte w części przez domy jednorodzinne, a w części przez budynki,
  w których prowadzi się działalność gospodarczą.

Grafika komunikat

                                                                                                                                 Międzychód, 13 czerwca 2022 r.

                                                                                          

                                                                                            

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu nr LII/477/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, postanowiono o odbieraniu od dnia 1 lipca 2022 r. odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – tzw. nieruchomości mieszane. Są to m. in.:

 1. nieruchomości, na których znajdują się budynki wielolokalowe (np. bloki mieszkalne, kamienice) z wydzielonymi lokalami, w których prowadzi się działalność gospodarczą (sklepy, gastronomia, usługi, biura itp.);
 2. nieruchomości, na których znajdują się domy jednorodzinne z wydzielonymi pomieszczeniami, w których prowadzi się działalność gospodarczą lub stanowiące działki geodezyjne zajęte w części przez domy jednorodzinne, a w części przez budynki,
  w których prowadzi się działalność gospodarczą.

 

W związku z powyższym właściciele ww. nieruchomości obowiązani są do złożenia,
w terminie do dnia 10 sierpnia 2022 r., dotychczasowego wzoru deklaracji, z zaznaczonym celem złożenia - ustanie obowiązku uiszczania opłaty i wpisaną datą - 1 lipca 2022 r.  

Jednocześnie właściciele ww. nieruchomości obowiązani są do złożenia, w terminie do 10 sierpnia 2022 r., nowych deklaracji wg wzoru dla nieruchomości mieszanych, z zaznaczonym celem złożenia deklaracji – deklaracja składana po raz pierwszy i wpisaną datą powstania obowiązku ponoszenia opłaty – 1 lipca 2022 r.

 

Użytkownicy lokali, którzy prowadzą działalność w części nieruchomości, na  której nie zamieszkują mieszkańcy oraz posiadający aktualne umowy na odbiór odpadów komunalnych, powinni je wypowiedzieć z dniem 1 lipca 2022 r.

 

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Referatu Komunalno-Środowiskowego.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2