youtube
instagram

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie informuje, że między 17.03.2022 r. a 28.04.2022 r. w każdy czwartek, przeprowadzony został cykl warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie i opiekuńcze dla osób zagrożonych zjawiskiem przemocy. W zajęciach wzięło udział 12 osób.

Grafika przedstawiająca rodzinę

Warsztaty zakończyły się rozdaniem dyplomów oraz uśmiechem na twarzy osób biorących w nich udział. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom nabycia dodatkowych umiejętności i kompetencji oraz dziękujemy za zaangażowanie! Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do brania udziału w naszych kolejnych inicjatywach!

OPS w Międzychodzie

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2