youtube
instagram

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.1.2022 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 11 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Międzychód w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa w roku 2022.Herb Międzychodu

  • 10 614
    LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
  • 6,98
    POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
  • 1378
    UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
  • 18 633
    LICZBA LUDNOŚCI GMINY
  • 306,25
    POWIERZCHNIA GMINY W KM2