youtube
instagram

OGŁOSZENIE!
Burmistrz Międzychodu informuje, że

od dnia 11 do 21 października  2021 roku

wyłożone są  do konsultacji z mieszkańcami sołectw projekty statutów sołectw Gminy Międzychód.

budynek urzędu i napis komunikat

Projekty statutów znajdują się:

 • u Sołtysów,
 • w Biurze Rady Miejskiej,  
 • w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy,
 • na stronie internetowej Urzędu.

Każdy mieszkaniec jednostki pomocniczej może zgłosić opinie, uwagi i propozycje do wyłożonego projektu statutu do 26 października,
zgodnie z uchwałą Nr V/32/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw na terenie Gminy Międzychód
.

Statuty sołectw:

 1. Bielsko
 2. Dormowo
 3. Drzewce
 4. Dzięcielin
 5. Głażewo
 6. Gorzycko Stare
 7. Gorzyń
 8. Gralewo
 9. Kamionna
 10. Kolno
 11. Krzyżkówko
 12. Lewice
 13. Łowyń
 14. Mierzyn
 15. Mnichy
 16. Mokrzec
 17. Muchocin
 18. Piłka
 19. Popowo
 20. Radgoszcz
 21. Skrzydlewo
 22. Sowia Góra
 23. Tuczępy
 24. Wielowieś
 25. Zatom Nowy
 26. Zatom Stary
 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2