youtube
instagram

Otrzymane środki z Funduszu Solidarnościowego pozwolą Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Międzychodzie na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Dofinansowanie w wysokości: 238.557,60 zł.
Łączna wartość zadania: 238.557,60 zł.

Informacje o naborze uczestników do programu

Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie


Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi


Program ma także zapewniać:
1. w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
a) wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym;
b) wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej.


2. w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:
a) czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

 

 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2