youtube
instagram

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.00.2021 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 31 maja 2021 r.
w sprawie podziału dotacji i wyboru ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Międzychód w zakresie: pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w roku 2021

 

Zarządzenie (plik do pobrania)

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2