youtube
instagram

Dnia 9  lutego 2021 roku o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie
odbędzie się  XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU.

herb Międzychodu

R A D A  M I E J S K A  M I Ę D Z Y C H O D U

Z  A  W  I  A  D  A  M  I  A

Dnia 9 lutego 2021 roku o godz. 16.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie odbędzie się    
         XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU   

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXXI sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/269/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2021-2027.
 3. powołania Miejskiej Komisji do spraw Referendum oraz ustalenia zasad jej funkcjonowania.
 4. zryczałtowanych diet dla sołtysów gminy Międzychód.
 5. powierzenia Międzychodzkiemu Ośrodkowi Sportu Turystyki i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworcowej 22 w Międzychodzie zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji obiektu sportowego.
 1. Zapytania i wnioski.
 2. Zakończenie obrad.                                       

Ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemii i mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, zaleca się aby obrady sesji śledzić na żywo w Internecie pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg

                                                      

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2