youtube
instagram

Dokumenty rekrutacyjne do przedszkoli:
WNIOSEK
Załącznik

O przyjęciu do przedszkoli nie decyduje kolejność składanych wniosków!
Wszelkie zapytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować bezpośrednio do przedszkoli.

napis informacja w tle budynek urzędu

 

HARMONOGRAMY CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIACH REKRUTACYJNYCH DO PRZEDSZKOLI W GMINIE MIĘDZYCHÓD

PRZEDSZKOLA

Harmonogram czynności w postępowaniach rekrutacyjnych oraz uzupełniających do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzychód. Określa się następujące terminy na rok szkolny 2021/2022:

 

Rodzaj czynności

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022

W postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej

od dnia 8 do 12 lutego 2021 r.

/w przedszkolach/

x

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od dnia 15 do 26 lutego 2021 r.

w Biurze Obsługi Interesanta UMiG

/wnioski można pobrać na stronach internetowych przedszkoli i UMiG oraz w przedsionku UMiG
od dnia 15 lutego br./

od dnia 29 marca

do 9 kwietnia 2021r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę
w  postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 20 ust.7

od dnia 1 do 5 marca 2021 r.

od dnia 19 do 21 kwietnia 2021 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

dnia 15 marca 2021 r.

/w przedszkolach/

dnia 23 kwietnia 2021 r.

/w przedszkolach/

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do dnia 17 do 19 marca  2021 r.

/w przedszkolach/

od dnia 26 do 28 kwietnia 2021 r.

/w przedszkolach/

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

w dniu  24 marca  2021 r.

/w przedszkolach/

w dniu 30 kwietnia 2021 r.

/w przedszkolach/

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2