youtube
instagram

Urząd Stanu Cywilnego w Międzychodzie, uprzejmie prosi pary małżeńskie obchodzące w 2021 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego o zgłoszenie tego faktu osobiście lub telefonicznie - tel. (95) 748 81 06 przez małżonków w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego do dnia 5 lutego 2021 r.

rysunek pary młodej oraz tytuł artykułu

Zgłoszenie to będzie podstawą do sporządzenia wniosku o nadanie odznaczeń oraz zorganizowania uroczystości wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku ustawy dotyczącej przetwarzania danych osobowych, Urząd Stanu Cywilnego informuje, że nie ma uprawnień skierowania do Państwa pisemnego zapytania, dotyczącego wyrażenia Państwa zgody na wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Jubilaci, którzy nie zgłoszą się osobiście, nie zostaną ujęci w zbiorowym wniosku przekazywanym za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego znajduje się przy ul. Piłsudskiego 2 - BUDYNEK B, pokój 209/210, II piętro, tel. (95) 748 8106

Urząd Stanu Cywilnego w Międzychodzie obsługuje klientów:

w poniedziałki w godzinach: 8:00-17:00,

od wtorku i czwartku w godzinach: 7:30-15:30

oraz w piątki w godzinach: 7:00-14:00.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2